Kako alkohol utiče na mozak?

uticaj alkohola na mozak

Mozak

 

Kako alkohol utice na mozak? Sigurno ste nebrojeno puta do sada bili direktni svedoci promena nečijeg ponašanja i reagovanja nastalih usled konzumiranja manje ili veće količine alkohola.

Osoba pod dejstvom alkohola, sklona je da promeni način na koji komunicira sa okolinom, zatim da promeni način svog kretanja, gledanja. Pa i donošenja odluka i reagovanja na reči i postupke koji su prema njoj upućeni ili ih je sama uputila. Ove, i još nebrojeno mnogo drugih primetnih promena u ponašanju, nastalih kako je pomenuto usled konzumiranja alkohola, nastaju iz razloga što. Alkohol direktno, nakon što se unese u organizam, ima dejstvo i uticaj na mozak.

Nakon što popijete alkoholno ili više alkoholnih pića, alkohol direktno dolazi u. Krvotok i putem krvotoka dospeva do svih spoljašnjih i unutrašnjih organa, pa tako i u vaš mozak. Nakon što stigne u mozak alkohol najpre utiče na vaš centralni nervni sistem, tako što usporava. Umanjuje i na taj način neutrališe njegove funkcije.

alkohol mnogo steti mozgu

Alkohol

Obzirom da je uloga centralnog nervnog sistema zadužena za prisustvo i funkciju vašeg razumnog ponašanja. A time i za vašu mogućnost racionalnog i razumnog donošenja odluka i ponašanja. U momentu kada alkohol započne da deluje na centralni nervni sistem, sve funkcije razumnog ponašanja. I donošenja racionalnih razumnih odluka se umanjuju ili čak totalno gube, u zavisnosti od količine unetog alkohola. Kao posledica toga, dolaze do izražaja niže moždane funkcije koje su zadužene za prisustvo nagona, potreba i osećanja. U izostanku racionalnih odluka i ponašanja, osoba koja je pod dejstvom alkohol. Samim tim postaje prepuštena ispoljavanju nagona i trenutnih osećanja i potreba. Otuda ne retko dolazi do izgovorenih nepromišljenih rečenica, postupaka i odluka. Prilikom kojih alkoholisana osoba nema realan pristup niti procenu okolnosti oko sebe niti same sebe.

alkohol

Alkohol

Dokazano je da se tokom dugotrajne konzumacije alkohola smanjuje ukupna količina moždane mase. I da funkcija centralnog nervnog sistema ostaje trajno oštećena.

 

IZVOR: Zdravino.com